Radzymiński Budżet Partycypacyjny na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania mieszkańców nad propozycjami projektów zgłoszonych w ramach Radzymińskego Budżetu Partycypacyjnego 2020: WYNIKI

Najważniejsze informacje

Harmonogram konsultacji

Przyjmowanie propozycji projektów do realizacji od 13.09.2019 r. do 09.10.2019 r.

Weryfikacja potrwa do 18.10.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji projektów do 21.10.2019 r.

Głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów od 26.10.2019 r. do 05.11.2019 r.

Ogłoszenie listy wybranych przez mieszkańców projektów do realizacji do 08.11.2019 r.

Ile projektów mogę zgłosić ?

Każdy uprawniony może zgłosić tylko jeden projekt.

Jak głosować ?

Każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos w kategorii projektów inwestycyjnych oraz jeden głos w kategorii projektów dotyczących działań nieinwestycyjnych.

Jakie projekty nie mogą być zgłaszane ?

W ramach procedury RBP 2020 nie mogą być zgłaszane projekty, które: 

1) zostały wybrane do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2018 lub 2019 lub których zakres merytoryczny jest tożsamy lub zbieżny z zakresem projektu wybranego do realizacji w 2018 lub 2019 roku;

2) obejmują to samo sołectwo lub część miasta, na obszarze których w 2018 lub w 2019 roku mieszkańcy wybrali projekt do realizacji, jeśli wartość wybranych projektów jest równa lub wyższa niż 250.000,00 zł  – chyba, że projekt składany w RBP 2020 rok dotyczy innej kategorii niż zwycięski projekt. Jeśli suma wartości wybranych do realizacji projektów z lat 2018 i 2019 z danego sołectwa lub części miasta nie przekracza 250.000,00 zł, wówczas złożenie projektu na terenie danego sołectwa lub części miasta jest możliwe, ale jedynie do wartości będącej różnicą między kwotą 250.000,00 zł a sumą wybranych do realizacji projektów z danego obszaru.

Kategorie projektów

W ramach RBP 2020 składać można projekty w dwóch kategoriach:

1)      inwestycyjne;

2)      dotyczące działań nieinwestycyjnych.

Podział środków

Całość środków na RBP 2020 dzieli się na dwie pule:

1)        dla miasta Radzymin, w wysokości co najmniej 50% całości środków;

2)        dla obszarów wiejskich, w wysokości do 50% całości środków.