Budżet Partycypacyjny 2019

Jak zgłosić projekt

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Partycypacyjnego, który jest dostępny w formie elektronicznej na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej pok. nr 34).

Wypełniony formularz może być złożony przez Wnioskodawcę:
1) osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej; 
2) w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, lub pocztą elektroniczną na adres: budzetpartycypacyjny@radzymin.pl, lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin; 
3) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019 - Projekt”.

Do projektu zadania musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym liczba podpisów nie może być mniejsza od 5 (nie licząc autorów projektu).

Uwaga! Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.