Budżet Partycypacyjny 2019

Harmonogram

DZIAŁANIA EDUKACYJNE, INFORMACYJNE, PROMOCYJNE 
w tym administrowanie Portalem Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin

od 18.03.2019 r. do 17.06.2019 r.
PRZYJMOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO REALIZACJI

Działania konsultacyjne, doradcze, wspierające wnioskodawców, takie jak: organizacja dyżurów dedykowanych Budżetowi Partycypacyjnemu dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem projektów oraz spotkań konsultacyjnych.

od 18.03.2019 r. do 27.03.2019 r.

WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTORYCZNA PROJEKTÓW

od 28.03.2019 r. do 29.04.2019 r. 

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW WERYFIKACJI PROJEKTÓW

do 06.05.2019 r.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

do 15.05.2019 r.

GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI PROJEKTÓW

 od 20.05.2019 r. do 02.06.2019 r.

OGŁOSZENIE LISTY WYBRANYCH PROJEKTÓW DO REALIZACJI

do 17.06.2019 r.