Budżet Partycypacyjny 2019

Jak głosować

Głosowanie nad projektami przeprowadza się poprzez:

1) oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej
https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl;
2) złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie Urzędu; 
3) przesłanie papierowej karty do głosowania na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Partycypacyjny 2019 - Głosowanie”.

Uwaga! W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.