Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. E L 119, s.1) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest Burmistrz Radzymina, pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędna w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi weryfikację danych osoby zgłaszającej propozycję zadania;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • dane mogą być udostępniane przez Burmistrza Radzymina podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych;
 • w gminie jest wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: iod@radzymin.pl;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 • nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania.