LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW

Radzymiński Budżet Partycypacyjny na 2020 rok

Głosowanie będzie aktywne od 26.10.2019 00:00 do 05.11.2019 23:59

Zasady ważności głosu:

Aby głos był ważny należy wybrać jeden projekt z listy projektów NIEINWESTYCYJNYCH oraz jeden projekt z listy projektów INWESTYCYJNYCH – albo jeden projekt w jednej z w/w kategorii - zamieszczonych na karcie do głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku "Głosuj" który znajduje się przy każdym projekcie. kategoria: Projekty nieinwestycyjne

1.

Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Zajęcia miałyby odbywać się za zgodą Dyrekcji na terenie sal gimnastycznych Szkół Podstawowych Nr1 i Nr2 w Słupnie lub na terenie klubów sportowych działających na obszarze Gminy Radzymin

2.

Folkowe popołudnie spędź w Cegielni i w Słupnie

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Miejscowości : Słupno i Cegielnia na terenie placu zabaw

3.

Defibrylatory AED w Radzyminie.

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Propozycja miejsc umieszczenia defibrylatorów, do weryfikacji po głosowaniu: Miejsca publiczne w Radzyminie z pełnym dostępem i monitoringiem: Hala ROKiS ul. Jana Pawła II 20 Budynek Urzędu Miasta i Gminy pl. Tadeusza Kościuszki 2 Budynek Urzędu Komunikacji ul. Komunalna 8A Galeria Nowa Mleczarnia OPS ul. Weteranów 31 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 11 Listopada 2

4.

Bezpłatne zajęcia ZUMBY w Parku Czartoryskiej

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Park Księżnej Czartoryskiej; obręb 04-04, nr działki 111/1

5.

Bezpieczne Wakacje 2020

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Teren Strażacki OSP Nadma

6.

Przystosowanie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem do pełnienia funkcji Klubu Integracji Sąsiedzkiej dla Mokrego, Zawad, Łosia.

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem ul. Strażacka 1

7.

1. Drużyna mistrzów – razem możemy więcej

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Hala sportowa przy SP nr 2 Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24

8.

EDU – EKO PLENEROWE WYDARZENIA EDUKACYJNO - EKOLOGICZNE

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: 23.05.2020r. – Park przed Urzędem Miasta w Radzyminie 30.05.2020r. – Plac zabaw Łosie, 06.06.2020r. – Plac zabaw Sołectwo Wawrzyna, 20.06.2020r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciemnem, 27.06.2020r. – Plac Sołecki Nadma. Wskazane lokalizacje są terenami gminnymi.

9.

Jestem HARCERZEM a jaka jest Twoja superMOC ? - zajęcia harcerskie dla dzieci i młodzieży.

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Zajęcia realizowane będą na terenie miasta Radzymin oraz w formie wyjazdowej na terenie całego kraju. W Radzyminie miejscem realizacji projektu będzie izba harcerska Szczepu 9, zlokalizowana w budynku starej świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 od ulicy Batorego

10.

"Tajemnice Bitwy Warszawskiej" - Teatr w Parku

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Widowisko teatralno-muzyczne w Parku Eleonory Czartoryskiej na scenie ustawionej przy Domku Ogrodnika – z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej- 15.08.2020.

11.

„Gramy w Ręczną z KPR „ROKiS” Radzymin”

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin Hala Widowiskowo- Sportowa

12.

FESTIWAL SMAKÓW PARAFII ZAŁUBICE

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: STARE ZAŁUBICE UL. MAZOWIECKA 49 – TEREN OSP STARE ZAŁUBICE

13.

Razem do IV Ligi – wsparcie działalności Radzymińskiego Klubu Sportowego Mazur

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Ul. Wołomińska 3; 05-250 Radzymin; Własność Gmina Radzymin – Użyczenie Radzymiński Klub Sportowy Mazur

14.

Sensoryczny plac zabaw w Centrum Medycznym

kategoria: Projekty nieinwestycyjne

miejsce: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - SPZ ZOZ

kategoria: Projekty inwestycyjne

15.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA ULICY ALEJA ARMII KRAJOWEJ

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Skrzyżowanie Al. Armii Krajowej z drogą bez nazwy - droga na tyłach ROKiS-u

16.

"BEZPIECZNA SERWISÓWKA" utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Al. JP II na odcinku Słupno - Cegielnia

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Droga serwisowa wzdłuż ul. Al. JP II na odcinku Słupno - Cegielnia (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wodną)

17.

SWIETLICA SOŁECKA W DYBOWIE

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Stary Dybów, ul. Myśliwska 27

18.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "ZIELONA KLASA"

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach, ul .Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice (zagajnik za budynkiem szkoły)

19.

Strefa zabawy w Nowym Jankowie

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Działka o nr ew. 89/1 obr. Nowy Janków – własność Gminy Radzymin

20.

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Wiktorów

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Działki ewidencyjne o numerach – 138 i 139. Teren nieruchomości jest własnością Skarbu Państwa, a Gmina Radzymin posiada umowę użyczenia z dn. 06.07.2015 r.

21.

Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem.

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Projekt zlokalizowany na działce numer 47/17 przy ul. Przylesie 5 w miejscowości Łąki (05-250), Co do której gmina podpisała porozumienie użyczenie własności.

22.

Stacyjka kolejki wąskotorowej

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Historyczne lokalizacje czterech stacji znajdujących się na terenie gminy Radzymin: Radzymin; obręb 04-02 działka 2/2 (zał. mapa z SIP); Leopoldynów; obręb 05-08 działka 14 lub działka 18/2 (zał. mapa z SIP); Cmentarz Poległych; obręb 05-09 działka 3 lub 18/2 (zał . mapa z SIP); Słupno; obręb Słupno działka 682/1 Wszystkie działki znajdują się w pasach drogowych dróg publicznych.

23.

Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

kategoria: Projekty inwestycyjne

miejsce: Działki gminne 17, 16 i 15 z obrębu 02-01 przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Batalionów Chłopskich w Radzyminie.